EEN UITGESTOTEN POMPOENSOEPETER

leopold flam,maatschappij,anti-maatschappij,griep,melancholie,uitgestoten,jeanne moreau,pompoensoep,eenzaamheid,slapen,wanhoop
Leopold Flam

Het is vier uur. Ik heb van elf uur tot nu geslapen. Heel even ben ik opgestaan om pompoensoep te eten. Ik voel me niet beter dan vanochtend. Op mijn vorige tekst, die nochtans in zekere zin een hulpkreet is, komt geen enkele reactie. Misschien heb ik de ernst van mijn situatie verborgen achter die speelse toets in de vorm van een konijn? Ach, ik heb geen reactie nodig, ik zal er desnoods zelf een schrijven. Ik ben niet echt alleen, rondom mij bevinden zich duizenden stemmen, niet in het minst die van Leopold Flam. En ik hoor de tachtigjarige Jeanne Moreau nog zeggen hoezeer ze de eenzaamheid (solitude) koestert.

Ziehier Leopold Flams precieze verwoording van wat ik, al stamelend, keer op keer probeer te zeggen:

“De uitgestotene blijft uitgestoten. Indien hij zich hiervan bewust wordt, komt hij tot een zeer bepaalde houding, die belangrijk voor hem wordt wat zijn historiciteit betreft. Niemand kan een bepaalde historiciteit loochenen, maar de uitgestotene weet dat hij eigenlijk tot geen enkele kring behoort, dat hij op niemand beroep kan doen, want hij is een geweigerde, eerst zonder zijn toedoen misschien, maar in elk geval bewust. Hij is een onwelkome gast, die iedereen uit de weg gaat en waarmee geen fatsoenlijke of ernstige mens wenst zich te compromiteren. Aan dit punt dient vastgehouden te worden door de uitgestotene. Indien hij iets voortbrengt, weet hij dat het op voorhand afgekeurd en geweigerd zal worden. Waarom handelt of leeft hij dan? Wenst hij zich toch te doen goedkeuren en aanvaarden juist door hen die hem afgekeurd en geweigerd hebben of doet hij beroep op anderen, die hem wel zullen begrijpen? Die anderen moeten totaal en radicaal anders zijn dan zij die hem uitgestoten hebben. Ze zijn zelf uitgestotenen en geweigerden. Zo vormt zich een stille band van uitgestoten, vervloekte, geweigerde enkelingen, met de wanhoop in het hart, er ontwikkelt zich een antimaatschappij in de maatschappij – geen misdadigers, want zij behoren tot de maatschappij.

De antimaatschappij is de negatie van de maatschappij, ze veronderstelt dus haar bestaan, zoals het lichaam door het bewustzijn verondersteld wordt. De uitgestotene ontdekt op die wijze zijn buitentijdse betekenis en hoe diep ook zijn leed moge wezen, het zet zich om in brandende activiteit, in leven en in werkelijkheid, het buiten-tijdse geschiedt in de tijd.”

Uit: Leopold Flam, ‘Zelfvervreemding en Zelfzijn’, Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1966.

Auteur: Martin Pulaski

Dichter, schrijver, blogger, DJ, sensitivist. Stadsleven, literatuur, muziek, film, kunsten. Radioprogramma ‘Zéro de conduite’ op Radio Centraal Antwerpen 106.7 fm en streaming.

6 gedachten over “EEN UITGESTOTEN POMPOENSOEPETER”

 1. Hello Martin, volgens mij is het een illusie, om in een maatschappij, er toch buiten te willen staan. Of je het wil of niet, maak je deel uit van de maatschappij, al is het op een zeer kritische en eigenwijze of eenzame manier. Iets anders, heb je onlangs je mailbox nog geraadpleegd? ‘k Heb je nog iets gestuurd…

  Like

 2. Persoonlijk denk ik dat het noodzakelijk is dat er mensen buiten die maatschappij staan, zich daar zetten. Misschien is dat ook wat ik bedoel met ‘overstijgen’ bij Evy. Je kan niet volledig onder het juk van de symbolische orde uit, maar je kan wel buiten de marge van wat voorgeschreven werd, zelf beginnen te schrijven. Dat kost moeite. Vind ik.

  Like

 3. Evy, hij geeft in zijn werk zijn leven een zin, maar ook in het gesprek met de anderen, met andere ‘uitgestotenen’. Er is altijd dialoog.

  Martine, ik geloof niet dat het een illusie is; dat staat ook in de aangehaalde tekst van Leopold Flam. De anti-maatschappij (denk aan de tegencultuur uit de jaren zeventig en aan de anders-globalisten) veronderstelt de maatschappij. En buiten de maatschappij betekent net zo goed erbinnen. Als je je buiten de maatschappij bevindt is het goed mogelijk dat je al een nieuwe maatschappij voorbereidt, zoals Jezus , zoals Rousseau. Ik denk nu aan Patti Smith die nog zo vaak optreedt in het kapitalistische arena, maar daar elke keer opnieuw belijdt dat ze buiten de maatschappij staat, en dat de mensen (people) de macht hebben (als ze dat willen). En ze doet dat te goeder trouw. Ik ben het dus volledig eens met Sodade. Zonder zulke mensen zou er geen maatschappij meer bestaan.

  Outside of society!

  Like

 4. Martin, dit vind ik uitermate interessant om over te discuteren! Ik bekijk het misschien nogal nuchter. Ik vind dat je je als individu in de huidige toestand, moeilijk kunt onttrekken aan een zekere praktische maatschappelijke organisatie en dan denk ik aan alle facetten van het dagelijks leven : het wegennet, de nutsvoorzieningen, het openbaar vervoer, de sociale zekerheid, het geldwezen, de rioleringen, het economisch bestel, enz. enz. Of dit goed of slecht is laat ik nou even buiten beschouwing. Ik denk wel dat dit basisbestel, gelukkig nog ruimte overlaat om als individu en ook in groep er vrij over te denken wat je wil en een eigen levensstijl op na te houden, al gaat dat in tegen een zekere ‘gangbare’ manier van doen. Er is ook plaats voor tegenspraak, en dat is goed want zo blijven we wakker… Of begrijp ik de notie “maatschappij” dan anders als jij?

  Like

Reacties zijn gesloten.