VERSTROOIING (Genesis 11 : 1-10)

Aan de aarde ontsprong één taal toen ik nog hele dagen in onbekende bomen adem vond. Rondom mij kwamen ze samen en legden de zoveelste steen. De toren van hun eenheid die tot in de stomme mond van de hemel moest reiken. En ik in de bladeren schreide. Maar zij bouwden boven mij uit en boven de bomen en in schaduw hoorde mij niemand. Zij brachten glas naar het hoogste, verborgen zich voor spiegels, geeuwden en neukten elkaar waar ze maar konden. Waarna zij zich over de aarde verspreidden en zochten en brandden en groeven. Ik bleef in de stad die er stond om toch nog wat op te hemelen wie over de brug kwam naar mij.

 

Auteur: Martin Pulaski

Schrijver, blogger, DJ, moderne romanticus. Verslaafd aan muziek, film, boeken, kunst, steden. Radioprogramma ‘Zéro de conduite’ op Radio Centraal 106.7 fm in Antwerpen.

5 gedachten over “VERSTROOIING (Genesis 11 : 1-10)”

 1. 1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.
  2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.
  3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.
  » meer
  4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!
  5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.
  6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?
  7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.
  8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.

  Like

 2. het is hier stil. Ik bedoel hier, in dit reactieveld.

  ik vind dat je je nog zacht uitdrukt.
  Het raakt, het is een bliksemschicht. Een zeer goede bliksemschicht, welteverstaan. Eén van formaat.

  Like

 3. het gaat over mijn soortgenoten. vandaar wellicht de zachtheid.
  het zou moeten opvallen dat ik hier nu eens een keer geen namen noem. dat mag niet.

  Like

Reacties zijn gesloten.